English

Hlutverk Tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist samkvæmt Tónlistarlögum og reglum um Tónlistarsjóð.

Sjóðurinn skal stuðla að kynningu á íslensku tónlistarfólki og tónsköpun þeirra hér á landi sem erlendis. Tónlistarsjóður heyrir undir menningar- og viðskiptaráðuneytið og er í umsýslu Tónlistarmiðstöðvar.

Allar fyrirspurnir varðandi tónlistarsjóð →

styrkir@icelandmusic.is

Umsóknarfrestir fyrir alla styrki Tónlistarsjóðs, nema ferðastyrki, eru í maí og nóvember.

Sótt er um hér

Næsti umsóknarfrestur er í nóvember.

Ferðastyrkir eru veittir annan hvern
mánuð frá og með 1. júni 2024.

Sótt er um hér

Umsóknarfrestir eru 1. júní, 1. ágúst, 1. október, og 1. desember.

Styrkir

Tónlistarstyrkir

Veittir úr

deild frumsköpunar og útgáfu

Styrkur til að semja tónlist, taka hana upp, gefa út og kynna.
Styrkir til hvers kyns frumsköpunar á tónlist, útgáfu og tengdrar markaðssetningar. Hljóðritun, útgáfa, tónsmíðar og lagasmíðar heyra hér undir. Markmið styrkjanna er að stuðla að fagmennsku, nýliðun og fjölbreytni í tónlist og þar með efla tónlistarlíf hér á landi.

Upphæð verkefnastyrkja:
500.000 kr. - 3.000.000 kr.

Flytjendastyrkir

Veittir úr

deild lifandi flutnings

Styrkur til tónleikahalds og tónleikaferða innanlands.
Styrkir til tónleikahalds innanlands og tengdrar markaðssetningar. Styrkirnir eru veittir beint til tónlistarfólks eða umbjóðendur þess. Markmið stykjanna er að stuðla að nýliðun og fjölbreytni í tónlist og þar með efla tónlistarlíf hér á landi.

Upphæð verkefnastyrkja:
250.000 kr. - 3.000.000 kr.

Upphæð langtímasamninga:
1.000.000 kr. - 6.000.000 kr. á ári.

Viðskiptastyrkir

Veittir úr

deild þróunaar og innviða

Styrkur vegna tónlistarverkefna, svo sem tónlistarhátíða, tónleika­staða, viðskiptahugmynda í tónlist og sprotaverkefna.
Styrkir eru veittir til verkefna sem teljast mikilvæg fyrir þróun og uppbyggingu íslensks tónlistarlífs. Markmið styrkjanna er að byggja upp starfsumhverfi tónlistarfólks, efla tónlistariðnað á Íslandi og styrkja nýliðun og fjölbreytni í tónlist. Áhersla er lögð á fyrirtæki sem þjónusta og vinna með tónlistarfólki. Sérstaklega er litið til þess að öll áætlanagerð sé vönduð.

Upphæð verkefnastyrkja:
500.000 kr. - 3.000.000 kr.

Upphæð langtímasamninga:
1.000.000 kr. - 6.000.000 kr. á ári.

Ferðastyrkir

Veittir úr

deild útflutnings

Styrkur vegna ferðalaga til að sækja sér tækifæri erlendis.
Styrkir til tónlistarfólks og fagaðila sem vilja sækja sér tækifæri á stærri markaði, t.d. með tónleikaferðalögum, þátttöku í sendinefndum, sölusýningum og fagtónlistarhátíðum (e. showcase). Einnig eru veittir styrkir til tónskálda vegna frumflutnings á tónverkum. Styrkir eru veittir til verkefna sem eru tilbúin til útflutnings (e. export ready**). *Fagaðilar, s.s. umboðsfólk, geta sótt um styrk vegna starfstengdra ferða milli landshluta, t.d. til að sækja ráðstefnur og tengslamyndunarviðburði. Athugið að þetta er tilraunaverkefni til eins árs.

Upphæð styrkja:
50.000 kr. innanlands*
75.000 kr. innan Evrópu
100.000 kr. utan Evrópu

Markaðsstyrkir

Veittir úr

deild útflutnings

Styrkur til að vekja athygli erlendis.
Veittir eru styrkir til verkefna sem stuðla að því að koma íslenskri tónlist á erlenda markaði og auka möguleika á velgengni utan Íslands. Styrkir eru veittir til verkefna sem eru tilbúin til útflutnings (e. export ready– sjá neðar) og er sérstaklega litið til þess að fjárhags- og markaðsáætlanir séu vandaðar. Einnig er horft til þess að umsækjandi sé í samstarfi við sannfærandi aðila erlendis.

Upphæð verkefnastyrkja:
500.000 kr. - 2.000.000 kr.

Mælikvarðar

Úthlutunarnefndir meta umsóknir út frá markmiðum og áherslum hverrar deildar og nýta staðlað matsblað út frá eftirfarandi þáttum:

40% Verkefnið

Úthlutunarnefnd metur hvort verkefnið sé vel skilgreint, áhugavert, hvort það stuðli að fjölbreytni, sé faglega unnið og af metnaði.

20% Umsækjandi og aðrir þátttakendur

Úthlutunarnefnd metur hve sannfærandi er að umsækjandi og þátttakendur nái settum markmiðum með tilliti til faglegs og listræns bakgrunns þeirra.

15% Fjárhagsáætlun

Úthlutunarnefnd metur hvort fjárhagsáætlun sé raunsæ og sýni fram á fjárþörf verkefnisins með skýrum hætti.

15% Kynningar– og markaðsáætlun

Úthlutunarnefnd metur hvort kynningar- og markaðsáætlun sé raunhæf og vel rökstudd, m.a. með tilliti til markhópa, markaðssvæða og fjármagns. Einnig þarf að vera skýrt hver ber ábyrgð á markaðs- og kynningarmálum.

10% Verk- og tímaáætlun

Úthlutunarnefnd metur hvort verk- og tímaáætlun sé raunsæ, skýr og í samræmi við aðrar áætlanir.

Umsóknir verða ekki teknar til greina ef lokaskýrslur, eða áfangaskýrslur hafa ekki borist í umsóknarkerfið fyrir verkefni sem fengu styrk árið 2022 eða síðar. Það á við umsóknir úr „gamla“ Tónlistarsjóði og Hljóðritasjóði, en ekki Útflutningssjóði. 

Langtímasamningar

í boði fyrir umsóknir um flytjendastyrki og viðskiptastyrki

Aðilar sem sækja um flytjendastyrki og viðskiptastyrki geta sótt um langtímasamninga til tveggja eða þriggja ára.

Athugið að þótt sótt sé um langtímasamning miðast fjárhagsáætlun í umsóknarformi einungis við fyrsta árið. Ítarlegri fjárhagsáætlun fyrir allt tímabliði skal skilað sem viðhengi.

Ef úthlutunarnefnd ákveður að veita ekki langtímasamning er umsóknin tekin til greina fyrir stakan verkefnastyrk og ber úthlutunarnefnd þá að skýra fyrir umsækjanda hvað verið er að styrkja.

Athugið að ef sótt er um langtímastyrk er litið til eftirfarandi þátta eins og við á:

  • Er verkefnið mikilvægt fyrir íslenskt tónlistarlíf?
  • Styður verkefnið við þróun og uppbyggingu íslenska tónlistargeirans?
  • Er faglega unnið að verkefninu og eru uppgjör og skýrslur fyrri verkefna sannfærandi?
  • Hafa fyrri styrkir verið vel nýttir?
  • Er verkefnið með sjálfbærnistefnu, t.d. varðandi jafnrétti, inngildingu og umhverfismál?

Tilbúin til útflutnings (e. Export ready)

fyrir umsækjendur í deild útflutnings

Til að geta sótt um í deild útflutnings verða verkefni að vera tilbúin til útflutnings, ella teljast þau ekki vera styrkhæf. Við mat á umsóknum í deild útflutnings er litið til eftirfarandi þátta.

Nafn og ímynd til staðar

Mikilvægt er að verkefnið (hljómsveit, tónlistarhópur eða einstaklingur) sem sótt er um fyrir sé með vel skilgreinda ímynd og að það hafi skapað sér listrænt og faglegt orðspor í tónlist.

Aðgengilegt tónlistarsafn

Undir því nafni sem sótt er um er æskilegt að til sé útgefin tónlist á helstu streymisveitum. Nýjasta efnið skal þá ekki vera eldra en fimm ára. Ef umsækjandi hefur ekki gefið út mikið af tónlist þarf að fylgja sannfærandi útgáfuplan með umsókn, ef við á.

Tónleikareynsla

Þegar sótt er um ferðastyrk vegna tónleikahalds er mikilvægt að sýna fram á reynslu af því að koma fram og flytja tónlistina.

Kynningar

Verkefnið sem sótt er um fyrir skal vera með sannfærandi ímynd og skýrar áherslur í markaðssetningu. Sérstaklega er litið til, eftir því sem við á, umfjöllunar í erlendum miðlum, viðveru á samfélagsmiðlum, vefsíðu og hlustunar á streymisveitum.

Teymi og/eða faglegir samstarfsaðilar

Í vaxandi mæli er litið til samstarfs við fagaðila, svo sem umboðsmanna, bókara og kynningarfulltrúa/skrifstofa. Ef alþjóðlegir samstarfsaðilar eru ekki til staðar eru gerðar strangari kröfur á að tónlistarfólkið sjálft hafi skýra sýn á hver útflutningsmarkmið þess eru og hvernig þeim verður fylgt eftir.

Allar fyrirspurnir varðandi tónlistarsjóð →

styrkir@icelandmusic.is

Merki Tónlistarsjóðs

Hér má sækja merki Tónlistarsjóðs til að birta í tengslum við styrkt verkefni.

Sækja merki

Tákn Tónlistarmiðstöðvar